Cải thiện môi trường nước Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2 – Gói thầu J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải

STT Dự Án Cải thiện môi trường nước HCM – Giai đoạn 2 – Gói thầu J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải
1 Chủ đầu tư Công ty cơ khí và xây dựng Posco
2 Công việc Thi công cọc PC D450
3 Thời gian 2015 – 2017
4 Địa điểm Bình Chánh, TP.HCM