Chung cư BCONS Miền Đông

STT Dự Án Chung cư BCONS Miền Đông
1 Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BCONS
2 Công việc Thi công cọc ép, cọc khoan nhồi đại trà (cọc khoan nhồi, cọc ép PHC)
3 Thời gian 3/2019
4 Địa điểm Bình Dương, HCM