Dự án BCONS Suối Tiên

STT Dự Án Chung cư BCONS Suối Tiên
1 Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BCONS
2 Công việc Cung cấp và thi công cọc thử, thử tĩnh, thi công cọc đại trà
3 Thời gian 10/2018
4 Địa điểm Bình Dương, HCM