Dự án Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông

STT Dự Án Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông
1 Chủ đầu tư
2 Công việc Thi công hạ tầng kỹ thuật
3 Thời gian 03/2020
4 Địa điểm Long An