Dự án khu phức hợp dân cư và thể thao Tân Thắng

STT Dự Án  Dự án khu phức hợp dân cư và thể thao Tân Thắng
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần GAMUDA LAND (HCMC)
2 Công việc Dọn mặt bằng, công tác đất, cọc và phần ngầm
3 Thời gian 3/2019 – 12/2019
4 Địa điểm Quận Tân Phú, TP. HCM