Dự án Khu tái định cư – Dân cư Hiệp Vinh 1A

 

STT Dự án Khu tái định cư – Dân cư Hiệp Vinh 1A
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần BECAMEX Bình Định
2 Công việc Xây dựng 4 căn nhà ở công nhân thuộc lô A22 và A23
3 Thời gian 11/2022
4 Địa điểm Bình Định