Dự án Sân bay Long Thành

STT Dự án Sân bay Long Thành
1 Khách hàng FCN
2 Công việc Thi công cọc khoan nhồi
3 Thời gian 9/2022
4 Địa điểm Đồng Nai