Dự án Senturia An Phú Quận 2

STT Dự Án  Dự án Senturia An Phú Quận 2
1 Chủ đầu tư Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Phương
2 Công việc Thi công hạ tầng kỹ thuật
3 Thời gian 6/2019 – 5/2020
4 Địa điểm Quận 2, Tp.HCM