Dự án Senturia An Phú Quận 2

Senturia An Phú
STT Dự Án  Dự án Senturia An Phú Quận 2
1 Chủ đầu tư Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Phương
2 Công việc Cọc thử & cọc đại trà D300
3 Thời gian 24/8/2018-7/12/2018
4 Địa điểm Quận 2, Tp.HCM