Dự án thi công tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi

 

STT Dự Án Dự án thi công tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi
1 Chủ đầu tư Tổng công ty Cửu Long CIPM
2 Công việc Công tác thi công đoạn Km33+940 (34+936) đến Km37+400: Công tác đất, Thi công nền đường, Xử lí nền đất yếu, Thi công hệ thống thoát nước.
3 Thời gian 02/2019
4 Địa điểm Kiên Giang.