Dự án Thu Thiem ECO Smart City

STT Dự án Thu Thiem ECO Smart City
1 Chủ đầu tư ECO Smart City
2 Công việc Thi công Cổng và Hàng rào tạm công trường
3 Thời gian 10/2022
4 Địa điểm TP.Thủ Đức, TP.HCM