Dự án Trung tâm hội nghị 30-4

STT Dự án Trung tâm hội nghị 30-4
1 Chủ đầu tư Văn phòng chính phủ
2 Công việc Thi công tường vây, Cọc khoan nhồi và Kết cấu ngầm
3 Thời gian 5/2022
4 Địa điểm Quận 1, TP.HCM