Hạ tầng kỹ thuật KCN Ông Kèo (Xây dựng tuyến đường số 9)

STT Dự Án Hạ tầng kỹ thuật KCN Ông Kèo (Xây dựng tuyến đường số 9) 
1 Chủ đầu tư Tổng công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH
2 Công việc Hạ tầng kỹ thuật
3 Thời gian 2/2017 – 2/2018
4 Địa điểm Nhơn Trạch, Đồng Nai