Tổ hợp phân hiệu Trường Đại Học FPT tại Cần Thơ và công viên phần mềm FPT Cần Thơ

STT Dự Án Tổ hợp phân hiệu Trường Đại Học FPT tại Cần Thơ và công viên phần mềm FPT Cần Thơ 
1 Chủ đầu tư Trường Đại Học FPT
2 Công việc Cung cấp và thi công ép cọc BTCT móng Nhà ăn (Căn tin); móng Dom C, Dom D (Nhà ở cán bộ, học sinh – sinh viên)
3 Thời gian 5/2019
4 Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam