Khu đô thị Sân Golf, Thể thao& Du lịch Sinh thái Long Thành, Khu 114Ha

 

 

STT Dự Án Khu đô thị Sân Golf, Thể thao& Du lịch Sinh thái Long Thành, Khu 114Ha
1 Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh golf Long Thành
2 Công việc Cung cấp vật tư và Thi công Hạ tầng Giao thông, thoát nước
3 Thời gian 20/12/2018
4 Địa điểm Đồng Nai