FECON SOUTH KHỞI CÔNG DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG – CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Sáng ngày 27/02/2023, Công ty Cổ phần FECON South đã tiến hành Lễ khởi Công DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG – CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 tại Kiên Giang.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Công ty Cổ phần FECON South: ông Nguyễn Khắc Dũng – Phó Giám đốc Công ty và Ban điều hành dự án; cùng với đại diện Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đại diện đơn vị Tư vấn Giám sát Liên danh TEDCO4 – VNC và đại diện các nhà thầu liên danh.

Với giá trị 147 tỷ VND, Dự án Thành phần Đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án Xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được xem là một trong những dự án nổi bật nhất của FECON South.

Tham gia gói thầu lần này, FECON South phụ trách thi công xây dựng đoạn tuyến Km91+800 – Km114+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) với nội dung công việc chi tiết bao gồm: thi công nền đường, thi công mặt đường, xử lý nền, cống thoát nước ngang, đảm bảo an toàn giao thông và phụ trợ thi công cho tuyến đường.

Với sự tin tưởng đã được hình thành từ việc hợp tác trước đây, FECON South, Ban điều hành dự án và liên danh các nhà thầu chắc chắn sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn dự án. Tiếp tục xây dựng và phát triển hình ảnh nhà thầu FECON South “Trách nhiệm – Chuyên nghiệp” trong mắt chủ đầu tư.