Mục đích cốt lõi của FCS

Kiến tạo các thước đo giá trị sản phẩm, dịch vụ ngành xây dựng

Tầm nhìn

Chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ với tất cả khát vọng, đam mê, trí tuệ của mình để tạo ra các thước đo giá trị sản phẩm, dịch vụ ngành xây dựng, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội

Sứ mệnh

Mang lại niềm tin, sự yên tâm cho khách hàng bằng cách dùng tất cả khát vọng, đam mê, trí tuệ và những nền tảng sẵn có để tạo ra các sản phẩm dịch vụ đột phá về hiệu quả về kinh tế và chất lượng

Giá trị cốt lõi

a. Tạo giá trị bằng trí tuệ và khoa học
b. Luôn khát vọng, bền bỉ và kỷ luật
c. Phát triển và bảo tồn tri thức qua việc khám phá tiềm năng không giới hạn của bản thân